سوالات متداولسوالات متداول مشتریان ما

01

کاربرد ممبران در شیرین سازی آب چیست؟
یکی از کاربردهای مهم ممبرا ن ها در بخش تصفیه آب ، شیرین سازی آبهای شور می باشد . به طور میانگین ، آب دریا تقریبا حاوی 35000(mg/l ) نمک می باشد . برای مصرف یک آب استاندارد، میزان نمک آن باید کمتر از mg/l 250 باشد . برای تهیه یک آب استاندارد از آب حاوی mg/l 35000 نمک ، نیاز به ممبرانی با خاصیت دفع نمک تا 3/99٪ می باشد تا با یک بار عبور آب ، آنرا به میزان استاندارد، نمک زدایی نماید.در حال حاضر تکنولوژیهای مختلفی برای شیرین سازی آب مورد استفاده قرار می گیرد . در این میان ، متداولترین این تکنولوژیها عبارتند از Multi-Effect Distillation ، Multi–Stage flash و اسمزمعکوس ، در هر دو تکنیک MSF و MED انتقال حرارت بین بخار و آب شور صورت می گیرد در حالی که RO تکنیکی است بر پایه ممبران که تفاوت عمده آن با دو روش قبلی در حذف مرحله تبخیر می باشد.

02

پرشر وسل چیست؟
پرشروسل محفظه ای برای قرار گرفتن ممبرین و دارای کاربرد وسیع و مهمی در صنایع نمک زدایی، سیستم اسمز معکوس، نانو فیلتراسیون، و اولترافیلتراسیون می باشد. تفاوت وسل ها در جنس پوسته، ورودی و خروجی خوراک، محدوده عملکرد فشاری، محدوده عملکرد دمایی، محدوده عملکرد PH ، و اندازه مختلف پورت های ورودی و خروجی می باشد. تمامی پرشر وسل ها دارای سطح داخلی صاف به منظور آب بندی بهتر ممبران و سهولت جابجایی آن درون وسل، پوسته از جنس کامپوزیت اپوکسی تقویت شده با الیاف شیشه FRP ، ورودی خوراک از انتها End Entry ، یا از کنار side Entry اندازه مختلف پورت های ورودی و خروجی آب تصفیه شده، خوراک و پساب، و دارای گواهینامه و استاندارد های جهانی می باشند.

03

روش اسمز معکوس چگونه است؟
اگر یک غشاء نیمه تراوا بین دو محلول با غلظتهای متفاوت قرار گیرد، مقداری از حلال از یک غشاء به طرف دیگر منتقل می شود. جهت طبیعی حرکت حلال به گونه ای است که محلول غلیظ تر رقیق می شود. اگر به سیستم اجازه رسیدن به تعادل داده شود ، در آن صورت سطح آب نمک (محلول غلیظ تر) از سطح آب خالص بالاتر خواهد رفت. این اختلال سطح در دو طرف غشاء را فشار اسمزی می گویند. در اسمز معکوس آب خام توسط پمپ به داخل محفظه ای که دارای غشاء نیمه تراوا است رانده می شود و چون ناخالصی ها قادر به عبور از غشاء نیستند از این رو در یک طرف غشاء آب تقریبا خالص و در طرف دیگر، آب تغلیظ شده وجود خواهد داشت.

بالا